Individuálne schválenie montáže plynových zariadení.

Postup pri individuálnom schválení montáže plynového zariadenia. 

1. Pristaviť vozidlo (veľký TP), spoločnosť AutoGas Slovakia spol. s r.o. vyhotoví "Projekt montáže" 

2. Majiteľ vozidla podá na príslušnom OÚ dopravy "Žiadosť na povolenie montáže" (kolok 20,-€

3. Majiteľ vozidla dohodne termín montáže. (osobne alebo telefonicky na tel. 036 7511517) 

4. Majiteľ vozidla v dohodnutom termíne pristaví vozidlo na montáž (doklady: veľký TP, rozhodnutie z OÚ). 

5. AutoGas Slovakia spol. s r.o. vykoná montáž LPG, po montáži vystaví "Protokol o montáži plynového zariadenia" (IGAS 45,- €) a prevezme zálohu na "Protokol o jednotlivej prestavbe vozidla" (Skúšobňa 150,-€)

6. Majiteľ vozidla vykoná "Emisné meranie" na pracovisku EK (doklady: veľký TP, Protokol o montáži PZ, Rozhodnutie z OU) (EK cca 45,-€) 

(POZOR ! Je potrebné upozorniť technika pracoviska EK aby pri vyplňovaní emisného protokolu sa riadil podľa metodického pokynu č.5/2012. A to hlavne aby nezabudol uviesť do osvedčenia o EK časť II do rubriky "Ďalšie záznamy PEK" text "EK ZVLÁŠTNA VYKONANÁ V PLNOM ROZSAHU EK PRAVIDELNEJ"

7. Majiteľ vozidla doručí "Protokol o EK" spoločnosti AutoGas Slovakia spol. s r.o. 

8. AutoGas Slovakia spol. s r.o. dohodne termín prehliadky vozidla s poverenou skúšobňou a odošle jej všetky potrebné dokumenty.

9. Skúšobňa vyhotoví "Protokol o jednotlivej prestavbe vozidla", tento doručí spoločnosti AutoGas Slovakia spol. s r.o. 

10. AutoGas Slovakia spol. s r.o. doručí "Protokol o jednotlivej prestavbe vozidla" majiteľovi vozidla (vyrovná prípadný rozdiel dobierkou

11. Majiteľ vozidla podá na príslušnom OÚ dopravy "Žiadosť na schválenie montáže LPG"      potrebné doklady: 

  1. Veľký TP, 
  2. Protokol o EK, 
  3. Protokol o montáži PZ, 
  4. Rozhodnutie z OÚ, 
  5. Protokol o jednotlivej prestavbe vozila, 
  6. Daňový doklad o montáži PZ 

12. OÚ vystaví nový Veľký TP (kolky: 56,-€)

13. Majiteľ vozidla podá žiadosť o vyhotovenie "Malého osvedčenia" na Polícii (kolok 10,-€)


Sme tu pre Vás každý pracovný deň. (PO-PI, 8:00 - 16:00)

AutoGas Slovakia spol. s r.o.

Petöfiho 23, Štúrovo, 943 01

+421 36 7511 517

autogas@autogas.sk