Návratnosť montáže plynového zariadenia.

Naskytne sa tu otázka, či počítame návratnosť iných doplnkov ktoré kupujeme do vozidla ?

Skúste vypočítať návratnosť hliníkových diskov, domontovaných mediálnych zariadení, GPS alebo rôznych tuningových vecí. Nikdy nikoho nenapadlo vypočítať návratnosť týchto investícií. Veľakrát tieto investície prevyšujú náklady na montáž plynových zariadení, pritom ich návratnosť je v každom prípade nulová.

Kdežto pri plynových zariadeniach sa vám začnú vracať peniaze už pri prvom naštartovaní motora na prevádzku na plyn.

Pri kúpe vozidla taktiež nepočítate návratnosť investície. Chcete ale kúpiť také vozidlo, ktorého prevádzka bude čo najlacnejšia.

Zamyslite sa nad tým, ako by ste sa chovali pri výbere vozidla, ak by jedno vozidlo identickej kategórie stálo len o cca 1000-1300 € viac ako to druhé, ale jeho prevádzka by bola podstatne lacnejšia ako prevádzka toho druhého. Ktoré by ste si vybrali ?