O nás

Spoločnosť AutoGas Slovakia spol. s r. o. so sídlom v Štúrove bola založená v roku 1995. Spoločnosť je autorizovaným hromadným dovozcom plynových zariadení (LPG) výrobnej značky "BRC Gas Equipment", ktorých bol toho času výrobca Meccanica Tecnica Moderna s.r.I. so sídlom v Taliansku. 

 • M.T.M. - Spoločnosť BRC Gas Equipment bola založená v roku 1977 a vo veľmi krátkom čase sa stala jedným z hlavných dodávateľov v oblasti alternatívnych palív. Spočiatku spoločnosť vyrábala iba viacúčelové ventily. V 80. rokoch začala vyrábať celú škálu komponentov systémov zásobovania plynom (LPG a CNG). Zmena mena výrobcu M.T.M. s.r.l. nastala v roku 2022. Od teraz sa výrobca volá: WESTPORT FUEL SYSTEM s.r.l.

 • BRC bola prvou značkou na trhu, ktorá predstavila energetický systém s elektronickým riadením prietoku plynu do karburátorových motorov. V roku 1996 sa BRC stala prvou talianskou značkou, ktorá zaviedla systémy vstrekovania plynu pre CNG a LPG.

  Do dvadsiateho prvého storočia spoločnosť zahájila proces decentralizácie svojej výroby. V roku 2000 vytvorila svoju novú pobočku v Buenos Aires (BRC Argentína) a v roku 2002 v Brazílii (WMTM - spoločný podnik s White Martins, ktorý je súčasťou Americká skupina Praxair). V Argentíne spoločnosť vyrába systémy a zariadenia na CNG. Závod v Manause uspokojuje dopyt brazílskeho trhu. Obidva podniky sú podstatnou súčasťou rastovej stratégie spoločnosti BRC pre Južnú Ameriku. V roku 2003 M.T.M. - BRC Gas Equipment podpísala strategickú dohodu s americkou spoločnosťou IMPCO - svetovým lídrom v oblasti využívania plynných palív v automobilovom priemysle. Dohoda ustanovuje obchod a spoluprácu v oblasti technológií. Spojené sily taliansko-amerického konzorcia vytvárajú jednu z najdôležitejších spoločností na trhu s alternatívnymi palivami.

 • "BRC" v celosvetovom merítku v súčasnosti pokrýva vysoké percento svetového trhu s plynovými zariadeniami pre pohon motorových vozidiel propán-butánom (LPG) a metánom (CNG).

 • Výrobca je nositeľom osvedčení: ISO, ktoré sú dostatočným vysvedčením riadenia akosti kvality týchto výrobkov.

 • Horeuvedené skutočnosti nás vo veľkej miery viedli k snahám o získanie štatútu autorizovaného hromadného dovozcu týchto výrobkov, ktorý nám bol udelený v auguste 1995. Nakoľko v tom období nebolo ešte typovo schválené žiadne plynové zariadenie do motorových vozidiel so vstrekovaním, rozhodli sme sa pre schválenie plynového zariadenia AGS 01.01. pre motorové vozidlá Škoda Felícia s jednobodovým vstrekovaním paliva BOSCH monomotronic. Týmto sme zároveň demonštrovali kvalitu nami dovážaných zariadení. Potom sme doplnili typové schválenia plynových zariadení do najbežnejších typov karburátorových vozidiel. V súčasnosti máme schválené vozidlá aj s najmodernejšou technológiou vstrekovania plniace najprísnejšie emisné normy.

 • V roku 2008 sa spoločnosť stala dovozcom ďalšieho typu plynového zariadenia "ESGI" ktorá pozostáva z komponentov renomovaných Talianskych značiek. Zariadenie pod menom ESGI ako celok bolo schválené v Poľsku. Pre toto plynové zariadenie sme sa rozhodli preto, lebo uvedená značka vlastní schválenia podľa EHK 115, čo nám na slovenskom trhu pomôže napredovať v našej činnosti.

 • Spoločnosť AutoGas Slovakia spol. s r.o. zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2001 a získala certifikát dňa 4.9.2006.

 • Sme tu pre Vás každý pracovný deň. (PO - PI, 8:00 - 16:00) 

  AutoGas Slovakia spol. s r.o.

  Petöfiho 23, Štúrovo, 943 01

  +421 36 7511 517

  autogas@autogas.sk