Vzory protokolov o montáži plynového zariadenia.

Protokol o montáži plynového zariadenia je potrebné mať vždy pri sebe ! Bez uvedeného protokolu nie je možné vykonať žiadny úkon. Nie je možné vykonať ani EK alebo TK vozidla !

Ak ste stratili protokol, tak jeho duplikát je možné vyhotoviť len za podmienok: 

1. kontrola plynového zariadenia

2. kontrola v systéme DATAGAS, technickej služby montáže plynových zariadení IGAS 

Vzor protokolu o montáži PZ do 2006   

Vzor protokolu o montáži PZ od 2006