Pre viac informácií nás Kontaktujte osobne, telefonicky alebo elektronicky ! 

Každý pracovný deň od 8:00 do 16:00

Osobne na adrese: Petöfiho 23, ŠTÚROVO

Telefonicky na telefónnom čísle: 036 7511 517 

Elektronicky na e-mailovej adrese: autogas@autogas.sk