Výmena nádrže

Z dôvodu zachovania bezpečnosti je na vozidlách vybavených pohonom LPG potrebné vymeniť nádrž na LPG po 10-tich rokoch od dátumu jej výroby. 

Počíta sa 10 rokov od dátumu výroby nádrže, nie od dátumu montáže LPG zariadenia do vozidla, pripadne dátumu výroby vozidla (v prípade továrenskej zástavby). 

10 rokov je lehota, počas ktorej podľa platných medzinárodných predpisov EHK 67R-xx za bezpečnosť LPG nádrže zodpovedá jej výrobca.
Po tejto lehote sa nádrž nesmie používať a je nutná jej

- revízia oprávnenou skúšobňou

- výmena.

Žiaľ, na Slovensku nie je žiadna oprávnená skúšobňa na revízie, takže je nutná výmena nádrže.

Toto platí aj pre vozidlá, ktoré majú LPG zariadenie inštalované výrobcom vozidla.

Na každej nádrži LPG je navarený štítok s údajmi výrobcu. Uvedené je homologačné a výrobné číslo, rozmery, objem a dátum výroby, prípadne dátum expirácie.  

Ako nájsť potrebné údaje o nádrži.

Pri vnútorných diskových nádržiach je potrebné najprv odskrutkovať veko plynotesného priestoru,

Následne na spodnej časti uvedeného priestoru, bude možné vyčítať všetky potrebné údaje.

Pri vonkajšej diskovej nádrži a pri valcovej nádrži je tento štítok navarený na telese nádrže. Bude možné údaje odčítať bez ďalšieho zásahu. Nebude potrebné nič demontovať.