Oprávnené pracoviská

Montáž, demontáž plynového zariadenia môže vykonať len oprávnené pracovisko montáže plynových zariadení s technikom, ktorý ma platné osvedčenie na montáž plynového zariadenia. Takisto musí mať pracovisko podpísanú zmluvu s dovozcom o dodávke typu plynového zariadenia, ktoré chce montovať. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom zákone 106/2018 Z.z.  

Oprávnenie montovať plynové zariadenie WFSI - BRC, na základe zmluvy má:

                 Obec                        Montážne pracovisko                      Platnosť    číslo zmluvy

                 Štúrovo                    AutoGas Slovakia spol. s r.o.           dovozca PZ

                 Zvolen                      Hatiar s.r.o.                                     6.12.2024    2015/21

                 Poprad                     SELLING s.r.o.                                  8.12.2024    2015/50

                 Prešov                      Miroslav Foltín - LPG CARS             6.12.2024    2015/42

                 Bardejov                  AutoGaráž s.r.o.                               8.3.2024     2016/47

                 Dunajská Streda       AUTO TURBO s.r.o.                         8.4.2024      2015/60

                 Košice                       ARTEVIA s.r.o.                                16.12.2024   2015/03

                 Hlohovec                  MP GAS s.r.o.                                 6.12.2024     2015/45

                 Michalovce               Jozef Ladomirjak - AUTOMONT     14.7.2025      2015/29         

                 Námestovo               Peter Ľuba - BaFi-Gaz                  21.12.2024     2015/47

                 Nová Ľubovňa          Autoplyn MK s.r.o.                        11.5.2025       2021/1/4

                 Pezinok                     Legas Auto s.r.o.                           6.12.2024      2015/69

                 Prievidza                   Technopalt Páleš s.r.o.                 20.12.2024     2015/56

                 Sliač                          Autodielňa Vrbický LPG               8.1.2025        2015/08

                 Trebišov                    Ekogas Plus s.r.o.                         27.2.2025      2018/1010

                 Trenčín                      Siber s.r.o.                                   7.12.2024      2015/51

                 Žilina                         Ing. Jozef Chovanec-AUTOPLYN   3.1.2025       2018/02


 Posledná úprava 17. 7. 2023 (zoznam priebežne dopĺňame)