Oprávnené pracoviská

Montáž, demontáž plynového zariadenia môže vykonať len oprávnené pracovisko montáže plynových zariadení s technikom, ktorý ma platné osvedčenie na montáž plynového zariadenia. Takisto musí mať pracovisko podpísanú zmluvu s dovozcom o dodávke typu plynového zariadenia, ktoré chce montovať. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom zákone 106/2018 Z.z.  

Oprávnenie montovať plynové zariadenie BRC, na základe zmluvy má:

 Posledná úprava 8. 4. 2022 (zoznam priebežne dopĺňame)