Oprávnené pracoviská

Montáž, demontáž plynového zariadenia môže vykonať len oprávnené pracovisko montáže plynových zariadení s technikom, ktorý ma platné osvedčenie na montáž plynového zariadenia. Takisto musí mať pracovisko podpísanú zmluvu s dovozcom o dodávke typu plynového zariadenia, ktoré chce montovať. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom zákone 106/2018 Z.z.  

Oprávnenie montovať plynové zariadenie WFSI - BRC, na základe zmluvy má:

                 Obec                        Montážne pracovisko                      Platnosť    číslo zmluvy

                 Štúrovo                    AutoGas Slovakia spol. s r.o.           dovozca PZ

                   Zvolen                      Hatiar s.r.o.                                     22.1.2026    2015/21

                   Poprad                     SELLING s.r.o.                                 1.1.2026    2015/50

                   Prešov                      Miroslav Foltín - LPG CARS          22.1.2026    2015/42

                 

                 Abrahám                  Ľ. Vrbovsky - AUTOEKO                22.3.2026   2024/0301

                 Bardejov                  AutoGaráž s.r.o.                              22.1.2026     2016/47

                 Dunajská Streda     AUTO TURBO s.r.o.                         8.4.2024      2015/60

                 Hlohovec                  MP GAS s.r.o.                                  22.1.2026     2015/45

                 Humenné                 LPG AUTO s.r.o. (Š. Hirijak)           5.9.2025       2018/01

                 Košice                       ARTEVIA s.r.o.                                 25.1.2026      2015/03

                 Mestečko                  AUTOKLINIKA                                 11.10.2025    2023/101

                 Michalovce               Jozef Ladomirjak - AUTOMONT  14.7.2025      2015/29         

                 Námestovo               Peter Ľuba - BaFi-Gaz                  18.1.2026     2015/47

                 Nová Ľubovňa          Autoplyn MK s.r.o.                        11.5.2025       2021/1/4

                 Pezinok                      Legas Auto s.r.o.                           22.1.2026      2015/69

                 Pezinok                      Karel Votava K&K                          9.4.2026      2024/4/1

                 Prievidza                   Technopalt Páleš s.r.o.                 22.1.2026     2015/56

                 Sliač                           Autodielňa Vrbický LPG               8.1.2025        2015/08

                 Trebišov                    Ekogas Plus s.r.o.                           27.2.2025      2018/1010

                 Trenčín                      Siber s.r.o.                                       23.1.2026      2015/51

                 Žilina                         Ing. Jozef Chovanec-AUTOPLYN   3.1.2025       2018/02


 Posledná úprava 11. 4. 2024 (zoznam priebežne dopĺňame)