Služobné telefónne čísla a e-mailové adresy.

počas pracovnej doby (Po-Pi 8:00-16:00)

  • Kancelária spoločnosti AutoGas: 036 7511 517, e-mail: autogas@autogas.sk 
  • Róbert Bognár (konateľ, CO-Founder): 0905 612 520, e-mail: rbognar@autogas.sk
  • Tomáš Matus (konateľ, CO-Founder): 0905 647 607, e-mail: tmatus@autogas.sk
  • Štefan Kajan (technik, dielňa, sklad): 0908 711 126, e-mail: kajans@autogas.sk
  • Terézia Kovácsova (kancelária, sklad): 0908 711 125, e-mail: tkovacsova@autogas.sk
  • Peter Gyarmati (dielňa): 036 7511517, e-mail: pgyarmati@autogas.sk